Officiele publicatie

Verleende Drank- en Horecavergunning, Café Neerijnen, Waalbandijk 19, Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken: 

  • Drank- en Horecavergunning voor Café Neerijnen aan de Waalbandijk 19 te Neerijnen verzonden 23 augustus 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.