Officiele publicatie

Verleende Drank- en Horecavergunning, COOP Waardenburg, Steenweg 57, Waardenburg

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Drank- en Horecavergunning voor COOP Waardenburg aan de Steenweg 57 te Waardenburg verzonden 8 april 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.