Officiele publicatie

Verleende drank- en Horecavergunning, Het Veerhuis, Waalbandijk 8, Varik

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Drank- en Horecavergunning voor Het Veerhuis aan de Waalbandijk 8 te Varik verzonden 7 juli 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de

burgemeester van de gemeente Neerijnen.