Officiele publicatie

Verleende Drank- en Horecavergunning, Jonkers Catering, dorpstraat 12, Est

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Drank- en Horecavergunning voor Jonkers Catering aan de dorpstraat 12 te Est verzonden 8 april 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.