Officiele publicatie

Verleende Drank- en Horecavergunning, Restaurant Het Dijkhuis, Waalbandijk 33, Ophemert

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Drank- en Horecavergunning voor Restaurant Het Dijkhuis aan de Waalbandijk 33 te Ophemert verzonden 8 april 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.