Officiele publicatie

Verleende Drank- en Horecavergunning, slijterij, Dorpshuisstraat 4, Haaften

Door de gemeente Neerijnen is de volgende vergunning ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Verleende Drank- en Horecavergunning slijterij aan de Dorpshuisstraat 4 te Haaften (verzonden 10-12-2015);

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.