Officiele publicatie

Verleende Drank- en Horecavergunning, sportvereniging, Crobseweg 20, Haaften

Door de gemeente Neerijnen is de volgende vergunning ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Verleende Drank- en Horecavergunning sportvereniging aan de Crobseweg 20 te Haaften (verzonden; 13-11-2015);

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.