Officiele publicatie

Verleende Drank- en Horecavergunning, sportvereniging, Enggraaf 24, Haaften

Door de gemeente Neerijnen is de volgende vergunning ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Verleende Drank- en Horecavergunning sportvereniging aan de Enggraaf 24 te Haaften (verzonden 13-11-2015);

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.