Officiele publicatie

Verleende Drank- en Horecavergunning, sportvereniging, Gerestraat 1, Heesselt

Door de gemeente Neerijnen is de volgende vergunning ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Verleende Drank- en Horecavergunning sportvereniging aan de Gerestraat 1 te Heesselt (verzonden 04-12-2015);

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.