Officiele publicatie

Verleende Drank- en Horecavergunning, Stichting de Wittenbergzorg, Bernhardstraat 4, Haaften

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Drank- en Horecavergunning voor Stichting de Wittenbergzorg aan de Bernhardstraat 4 te Haaften verzonden 8 april 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.