Officiele publicatie

Verleende drank- en Horecavergunning, Tennisvereniging Haaften, Enggraaf 33a, Haaften

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Drank- en Horecavergunning voor Tennisvereniging Haaften aan de Enggraaf 33a te Haaften verzonden 7 juli 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de

burgemeester van de gemeente Neerijnen.