Officiele publicatie

Verleende evenementen vergunning, 31 december 2015, carbidschieten in het weiland tegenover korfgraaf 28, Hellouw

Door de gemeente Neerijnen is de volgende vergunning ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Verleende evenementenvergunning voor carbidschieten in een weiland tegenover korfgraaf 28 te Hellouw op 31 december 2015 (verzonden 07-12-2015).

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.