Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, 11/11 bal op 12 november 2016 en het vieren van carnaval op 24 en 25 februari 2017, gemeente Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor 11/11 bal op 12 november 2016 en voor het vieren van carnaval op 24 en 25 februari 2017. 

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.