Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, 24 uurs wandeltocht Samenloop voor Hoop, rond het gemeentehuis Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor het houden van een 24 uurs wandeltocht, Samenloop voor Hoop rond het gemeentehuis Neerijnen op 9 en 10 juni 2017;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.