Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Beachvolleybal, 8 juli 2017, Haaften

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor Beachvolleybal te Haaften op 8 juli 2017 namens Stichting Friends For Fun verzonden 3 april 2017;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.