Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Beachvolleybal met afterparty, 9 juli 2016, gemeente Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken

  • Evenementenvergunning voor het Beachvolleybal met afterparty op 9 juli 2016 namens Stichting Friends For Fun verzonden op 5 juli 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.