Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, braderie, optocht, spellen en barbecue tijdens Koningsdag, 27 april, Molenstraat, Ophemert

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Evenementenvergunning voor een braderie, optocht, spellen en barbecue tijdens Koningsdag op 27 april namens St. Oranjecomité Ophemert aan de Molenstraat te Ophemert verzonden 5 april 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.