Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, carbidschieten, 31 december 2016, caribteam Hellouw

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor carbidschieten op 31 december 2016 te Hellouw namens caribteam Hellouw verzonden 16 december 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen