Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Dé Appeldag, 29 juni 2017, Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor Dé Appeldag 29 juni 2017 te Neerijnen namens Delphy B.V. verzonden 21 april 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.