Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, dorpsfeest met drie feestavonden, een jaarmarkt en een bingo, 23 t/m 27 april 2017, Opijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor een dorpsfeest met drie feestavonden, een jaarmarkt en een bingo op 23 t/m 27 april 2017 te Opijnen namens Stichting Feestcomité Opijnen verzonden 13 april 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.