Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Dorpsfeest met jaarmarkt, 3 t/m 7 mei, Opijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Evenementenvergunning voor het Dorpsfeest met jaarmarkt van 3 t/m 7 mei namens Feestcomité Opijnen verzonden 20 april 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.