Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, een wandeling die gedeeltelijk door de gemeente loopt, gemeente Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor een wandeling namens een vereniging die gedeeltelijk door de gemeente Neerijnen loopt verzonden op 23 december 2015

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de

burgemeester van de gemeente Neerijnen.