Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, feestweek, 10 t/m 13 augustus 2016, gemeente Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken

  • Evenementenvergunning voor een feestweek van 10 t/m 13 augustus 2016 namens "Door Samenwerking Sterk '14" verzonden 5 juli 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.