Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, festiviteiten rondom Koningsdag, 21 t/m 23 april en 26 en 27 april, Est

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Evenementenvergunning voor de festiviteiten rondom Koningsdag van 21 t/m 23 april en 26 en 27 april namens Oranjevereniging Est verzonden 13 april 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.