Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Halloween spooktocht, 29 oktober 2016, Tuil

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Evenementenvergunning voor een Halloween spooktocht op 29 oktober 2016 te Tuil namens Stichting Halloween and More verzonden 5 oktober 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.