Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, kermis tijdens Dorpsfeest, 4 t/m 7 mei, Opijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Evenementenvergunning kermis tijdens Dorpsfeest Opijnen van 4 t/m 7 mei namens Eckelboom & Zonen verzonden 20 april 2016. 

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.