Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, kermis tijdens het dorpsfeest, 24,25, 26 en 27 mei 2017, Opijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor het onderdeel kermis tijdens het dorpsfeest Opijnen op 24,25, 26 en 27 mei 2017 namens Eckelboom en zonen v.o.f. verzonden 11 mei 2017;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.