Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Koningsdag met aubade, kinderspelen en zeskamp, 27 april 2017, Heesselt

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor Koningsdag met aubade, kinderspelen en zeskamp op 27 april 2017 te Heesselt namens Stichting Oranjefeest Varik-Heesselt verzonden 13 april 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.