Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Koningsdag met vier feestavonden, 26 t/m 29 april 2017, Est

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor Koningsdag met vier feestavonden op 26 t/m 29 april 2017 te Est namens Oranjevereniging Est verzonden 3 april 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.