Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Lentefair, 28 mei, gemeente Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Evenementenvergunning voor een Lentefair op 28 mei namens Dagmar Design verzonden 11 april 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.