Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, markt behorende bij Reuring! Festival, 26 augustus 2017, Haaften

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor een markt behorende bij Reuring! Festival (evenementenvergunning 17-22613-20988) op 26 augustus 2017 te Haaften namens Stichting Catmendu verzonden 27 juni 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.