Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, muziekfestival met bands, 28 augustus 2016, St. Catmendu, Haaften

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Evenementenvergunning voor een muziekfestival met bands 28 augustus 2016 namens St. Catmendu te Haaften verzonden 20 mei 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.