Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Muziekfestival Reuring!, 26 augustus 2017, Haaften

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor Muziekfestival Reuring! op 26 augustus 2017 te Haaften namens Stichting Catmendu verzonden 20 april 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.