Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Oranjefeest, 16 en 17 september 2016, dorpshuis de Koeldert, gemeente Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Evenementenvergunning voor een Oranjefeest op 16 en 17 september 2016 in dorpshuis de Koeldert namens Oranjevereniging Koningin Beatrix verzonden 19 augustus 2016. 

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.