Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, outdoor dressuur en springwedstrijd, 11 en 12 juni 2016, gemeente Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Evenementenvergunning voor een outdoor dressuur en springwedstrijd op 11 en 12 juni 2016 namens de Bergakkerruiters verzonden op 11 mei 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.