Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Pompoenenmarkt 10 september 2016, kasteeltuin, gemeente Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Evenementenvergunning voor de Pompoenenmarkt op 10 september 2016 in de kasteeltuin te Neerijnen namens Stichting kasteeltuin Neerijnen verzonden 26 augustus 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.