Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, straatspeeldag en sponsorverkoop, 14 juni 2017, Waardenburg

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor een straatspeeldag en sponsorverkoop op 14 juni 2017 te Waardenburg namens Openbare basisschool De Waerdenburght verzonden 31 mei 2017

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes werken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.