Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, tentfeest, 25 t/m 28 mei 2016, Oranjevereniging Beatrix, Tuil

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • 1.
    Evenementenvergunning voor een tentfeest van 25 t/m 28 mei 2016 namens Oranjevereniging Beatrix teTuil verzonden 17 mei 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.