Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, Tuilsfeest, 28 mei tot en met 3 juni, Tuil

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor een Tuilsfeest van 28 mei tot en met 3 juni te Tuil namens Oranjevereniging Beatrix verzonden 23 mei 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.