Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, vaderdagmarkt, 9 juni 2017, Ophemert

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor een vaderdagmarkt op 9 juni 2017 te Ophemert namens Nederlands Hervormde Kerk Ophemert en Zennewijnen verzonden 31 mei 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes werken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.