Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning, verloting, 18 november, Gerestraat 4a, Heesselt

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Loterijvergunning voor een verloting op 18 november namens DSS '14 aan de Gerestraat 4a te Heesselt verzonden 4 april 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.