Officiele publicatie

Verleende Exploitatievergunning, Café Neerijnen, Waalbandijk 19, Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Exploitatievergunning voor Café Neerijnen aan de Waalbandijk 19 te Neerijnen verzonden 23 augustus 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.