Officiele publicatie

Verleende exploitatievergunning, gemeenschapshuis De Torenhof, Weverstraat 3, Ophemert

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • exploitatievergunning voor gemeenschapshuis De Torenhof aan Weverstraat 3 te Ophemert verzonden 15 augustus 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.