Officiele publicatie

Verleende incidentele standplaatsvergunning, bevolkingsonderzoek, 11 augustus 2016 t/m 21 september 2016, Haaften

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Incidentele standplaatsvergunning voor een bevolkingsonderzoek te Haaften van 11 augustus 2016 t/m 21 september 2016 verzonden 9 augustus 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.