Officiele publicatie

Verleende loterijvergunning, sportvereniging, organiseren van een kansspel op 27 april 2016, Waardenburg

Door de gemeente Neerijnen is de volgende vergunning ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Verleende loterijvergunning sportvereniging voor het organiseren van een kansspel te Waardenburg op 27 april 2016 (verzonden 01-12-2015);

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.