Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, 1e fase nieuwbouw stal voor uitbreiding melkkoeien en jongvee, Meikampgraaf 10-13, 4174 LB, Hellouw

beschikking afgehandeld, Meikampgraaf 10-13, 4174 LB, Hellouw, 1e fase nieuwbouw stal voor uitbreiding melkkoeien en jongvee (22-5-2017)