Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, aanbouw loods, laaddock, en aanleg sleufsilo's en een in/uitrit, Graaf Reinaldweg 2a, 4174 LE, Hellouw

beschikking afgehandeld, Graaf Reinaldweg 2a, 4174 LE, Hellouw, een aanbouw loods, laaddock, en aanleg sleufsilo's en een in/uitrit (19-10-2017)