Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, buiten behandeling gesteld, plaatsen van een damwand beschoeiing aan de voorzijde van de woning, Steenweg 86, 4182 PB, Neerijnen

beschikking buiten behandeling gesteld, Steenweg 86, 4182 PB, Neerijnen, het plaatsen van een damwand beschoeiing aan de voorzijde van de woning (15-1-2016)