Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, gevelwijziging en tussenlid, Korfgraaf 5, 4174 GL, Hellouw

beschikking afgehandeld, Korfgraaf 5, 4174 GL, Hellouw, een gevelwijziging en tussenlid (12-10-2016)