Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden nieuwe rasters, veepoorten en klaphekjes, Uiterwaarden, Heesselt

beschikking afgehandeld, Uiterwaarden, Heesselt, de herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden nieuwe rasters, veepoorten en klaphekjes (op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing) (24-5-2017)